W dniu 21 grudnia 2017 roku Rada Miasta Helu uchwałą Nr XXXV/205/17 przyjęła “Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok”

W dniu 8 stycznia 2016 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu przyjęła “Plan pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu w 2016 roku”.

W dniu 28 lutego 2015 roku w Jastrzębiej Górze uruchomiony został Ośrodek Psychoterapii, w którym znalazły swoje siedzibę: Oddział Stacjonarny Leczenia Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych, a także Poradnia Psychologiczna oraz Poradnia Leczenia Uzależnień. Adres Ośrodka Psychoterapii: Jastrzębia Góra – Tupadły ul. Nasza 2 tel. 501 […]