W dniu 18 grudnia 2014 roku Rada Miasta Helu uchwałą Nr III/16/14 przyjęła “Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok”

W dniu 10 stycznia 2014 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu uchwałą Nr 1/2014 zatwierdziła “Plan pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu w 2014 roku”.

W dniu 19 grudnia 2013 roku Rada Miasta Helu uchwałą nr XXXV/215/13 przyjęła “Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok”