W Punkcie Pomocy Rodzinie

w każdy piątek w godzinach 1400 – 1800, można wypożyczyć n/w książki:

Autor, tytuł książki

Nr

katalogowy

PROBLEMY ALKOHOLOWE

Michael Dorris – Zerwana więź. GWP, Gdańsk 1996

19

Lucyna Golińska – Tajemnica silnej woli, czyli o tym jak zacząć i dojść do celu. Wyd. instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1996

23

Praca zbiorowa – 12 kroków dla Dorosłych Dzieci z uzależnionych i innych rodzin dysfunkcyjnych. Wyd. „Akuracik”, Warszawa 1996

25

Wanda Sztander – Poza kontrolą. Wyd. PARPA, Warszawa 1994

29

Vernon E.Johnson – Interwencja – Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Wyd. Fundacja im. S.Batorego, Warszawa 1994

30

E. Królak, M. Król – Fijewska – TAZA – Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1992

31

Terence T.Gorski, Merlene Miller – Jak wytrwać w trzeźwości. Poradnik zapobiegania nawrotom choroby. Wyd. „Akuracik”, Warszawa 1995

32

Janet g.Woititz – Dorosłe Dzieci Alkoholików. Wyd. instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1994

36

Hanna Szczepańska – Żony alkoholików. Wyd. instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1994

37

Terence T.Gorski – Sygnały ostrzegawcze nawrotu choroby. Wyd. „Akuracik”, Warszawa 1995

39

Wermter Winifred CPPS – Twój nałóg to Twoja szansa. O roli wiary w leczeni uzależnień i nałogów. Częstochowa 1997

40

Praca zbiorowa – Uczenie umiejętności praktycznych. Materiały szkoleniowe dla terapeutów uzależnień. Wyd. PARPA, Warszawa 1995

55

Ronald T.Potter – Efron, Patricia S.Potter – Efron – Złość, alkoholizm i inne uzależnienia. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1994

58

Praca zbiorowa – Motywowanie do terapii. Materiały szkoleniowe dla terapeutów uzależnień. Wyd. PARPA, Warszawa 1995

61

Peter M.Monti, Dawid B.Abrams, Ronald M.Kadden, Ned L.Cooney – Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1994

62

Modlitwy do 12 kroków, czyli jak wyjść na prostą. Warszawa 1996

68

Marek Dziewiecki – Przesłanie nadziei. Przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości. Wyd. PARPA, Warszawa

70

Ewa Woydyłło – Zgoda na siebie. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1994

72

Ewa Woydyłło – Poradnik dla rodzin alkoholików. Wyd. Fundacja im. S.Batorego, Warszawa 1993

73

Wermter Winfried CPPS – Nadzieja dla alkoholików. O roli wiary w leczeniu z nałogu. Częstochowa 1995

76

Ewa Woydyłło – Początek drogi. Wykłady psychologa na oddziale odwykowym. Wyd. Fundacja im. S.Batorego, Warszawa 1994

81

Dick Selvig, Don Riley – Nie piję. Wyd. PARPA, Warszawa 1994

85

T.Jadczak – Szumiło, k.Kałamajska – Liszcz – Biorę odpowiedzialność. Wyd. PARPA, Warszawa 2009

86

Patty Mc Connel – Po deszczu jest słońce. Poradnik terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wyd. EKO KAPIO, Gdańsk 1996

87

T.L.Cermak, J.Rutzky – Czas uzdrowić swoje życie. Przewodnik dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wyd. PARPA, Warszawa 1998

89

Stephanie Brown – Bezpieczne przejście. Powrót do zdrowia DDA. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995

93

Alicja Pacewicz – Jak pomóc dziecku nie pić? Wyd. Fundacja „Etoh”, Warszawa

100

Roger E.Vogler, Wayne R.Bartz – Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „NIE”. Wyd. PARPA, Warszawa

101

I.K.Berg, S.D.Miller – BSFT. Pomaganie osobom z problemem alkoholowym. Wyd. Galaktyka, Łódź 2000

102

S.Mieszalski, E.Morawska, J.Morawski – Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Warszawa 2000

103

H.Baran – Furga, K.Steinbarth – Chmielewska – Uzależnienia – obraz kliniczny i leczenie. Wyd. Lekarskie PZWL

104

Hanna Szczepańska – Trening asertywności dla współuzależnionych. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1996

106

Zofia Sobolewska – Odebrane dzieciństwo. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000

107

Praca zbiorowa – Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki. Wyd. ETOH, Warszawa 2010

114

Mirosława Kisiel – Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2001

115

V.E.Johnson – Interwencja. Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1994

119

Ewa Woydyłło – Wyzdrowieć z uzależnienia. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2004

150

Bohdan T.Woronowicz – Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003

153

Krzysztof Wojcieszek – Program profilaktyczny  „Szlaban”. Wyd. PARPA, Warszawa 2006

157

Marek Dziewiecki – Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Wyd. Rubikon

160

Sharon Wegscheider – Cruse – Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej.

170

Praca zbiorowa – Dzieci alkoholików. Indywidualne plany pomocy. Wyd. PARPA, Warszawa 2006

173

Melody Beattle – Koniec współuzależnienia. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003

183

A.T.Beck, F.D.Wright, C.F.Newman, B.S.Liese – Terapia poznawcza uzależnień. Wyd. UJ, Kraków 2007

189

Tommy Hellsten – Wsparcie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wyd. JK, Łódź 2006

193

Pod red. Marka Banacha – Alkoholowy Zespół Płodu. Wyd. WAM, Kraków 2011

214

Małgorzata Klecka – FAScynujące dzieci. Wyd. Św. Stanisława MB, Kraków 2007

215

Wiktor Osiatyński – Alkoholizm, i grzech, i choroba, i … Wyd. Iskra, Warszawa 2007

216

Wiktor Osiatyński – Rehab. Wyd. Iskry, Warszawa 2003

219

Janusz Gabrysiak – Czy można ograniczyć ryzyko uzależnienia? Wyd. KAMA, Nowy Dwór Mazowiecki 2002

230

Caroline Knapp – Picie. Opowieść o miłości. Wyd. PWN Warszawa 2012

233

NARKOTYKI, NARKOMANIA I INNE UZALEŻNIENIA

T.Dimoff, S.Carper – Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. Wyd. PARPA, Warszawa 1993

4

Pierra de Parcevaux – W obliczu narkomanii – nowe spojrzenie. Wyd. WAM, Kraków 1995

34

Marzena Pasek – Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko. Wyd. ETOH, Warszawa 1998

95

Marzena Pasek – Narkotyki! I co dalej? Wyd. Toret, Warszawa 1998

96

Maria Moneta Malewska – Narkotyki w szkole i w domu. Instytut Wydawniczy PAX,

99

L. Jurek – Dopalacze, narkotyki – niewinny początek. Wyd. Lexdruk, Rybnik 2010

116

E.H.Hoffman, C.D.Hoffman – Rzucisz palenie. Wyd. Akuracik, Warszawa

117

Ruth Maxwell – Dzieci, alkohol, narkotyki. Wyd. GWP, Gdańska 1994

143

Mark Griffiths – Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Wyd. GWP, Gdańsk 2004

167

Zygfryd Juszczyński – Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

169

Bądź wolny. Jak rzucić palenie? Wyd. PARPA, Warszawa 2005

177

Cesare Guerreschi – Nowe uzależnienia. Wyd. Salwator, Kraków 2006

185

Janusz Zimak – Narkotyki i co dalej … Wyd. MON, Warszawa 2002

222

Brunon Hołyst – Narkomania. Problemy prawa i kryminologii. Wyd. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Warszawa 1996

225

Philip Robson – Narkotyki. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 1997

226

PRZEMOC W RODZINIE

Kevin Browne, Martin Herbert – Zapobieganie przemocy w rodzinie. PARPA, Warszawa 1999

28

Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska – ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc. Wyd. Edukacyjne Remedium, Warszawa 2014

242

Mapa pomagania. Jak rozpoznać przemoc w rodzinie i skutecznie jej przeciwdziałać. Antologia tekstów opublikowanych w dwumiesięczniku „Niebieska Linia”

243

Joachim Bauer – Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy. Wyd. Dobra Literatura, Słupsk 2015

246

WYCHOWYWANIE DZIECI

m.in. poradniki, szkolne programy profilaktyczne

Lidia Mieścicka – Mellibruda – Być matką dorosłych dzieci. Wyd. INTRA, Warszawa 1995

6

Thomas Gordon – Wychowanie bez porażek – w szkole. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1996

16

Edward de Bono – Naucz swoje dziecko myśleć. Wyd. PRIMA, Warszawa 1994

18

Krystyna Ostrowska – Ćwiczenia z uczniami. Wyd. GWP, Gdańsk 1998

20

Anna Kozłowska – Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Wyd. ŻAK, Warszawa 1996

26

Doris Brett – Opowiadania dla twojego dziecka. Wyd. GWP, Gdańsk 1998

75

Janet G.Woititz – Wymarzone dzieciństwo. Jak wychować szczęśliwe dziecko, unikając błędów naszych rodziców. Wyd. GWP, Gdańsk 1997

77

Susan Forward – Toksyczni rodzice. Wyd. Agencka Wydawnicza J.Santorski i Sp. Warszawa 1994

83

Jackie Silberg – Gry i zabawy z maluchami. Wyd. Media Rodzina, Poznań 1995

88

Rosemarie Portmann – Gry i zabawy przeciwko agresji. Wyd. Jedność, Kielce 1999

90

Josef Griecbeck – Zabawy dla grup. Wyd. Jedność, Kielce 1999

91

Alina Margolis – Zespół dziecka maltretowanego. Wyd. Fundacja Dzieci Niczyje. Warszawa 1998

108

A.Faber, E.Mazlish – Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. Wyd. Media Rodzina, Poznań

110

A.Faber, E.Mazlish – Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2006

112

Robert Mac Kenzie – Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Wyd. GWP, Gdańsk 2001

113

Mc Wrirter – Zagrożona młodzież. Wyd. PARPA, Warszawa 2001

120

B.Sekuła, C.Pielok – Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wyd. CMPPP, Warszawa 1996

123

M.Grodowska, M.Kowalska – Wychowawczy program profilaktyczny. Wyd. Rubikon, Kraków 2003

124

Renate Fischer – Tietze – Nie ma głupich dzieci. Wyd. Jedność, Kielce 2002

125

A.Faber, E.Mazlish – Jak mówić żeby się uczyły w domu i w szkole. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2006

126

W.Czernikiewicz, B.Pawlak – Jordan – Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyd. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998

127

Ewa Kosińska – Mądrze i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki. Wyd. Rubikon, 2002

133

R.Knez, W.Słonina – Poznaję – wybieram. Programy profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Rubikon, 2003

134

Jak żyć z ludźmi? Program profilaktyczny dla młodzieży. Wyd. MEN, Warszawa 2002

135

Renata Knez, Wojciech M.Słonina – SAPER – czyli jak rozminować agresję? Wyd. Rubikon, Kraków 2002

136

Maria Piszczek – Równe szanse – zajęcia terapeutyczno – edukacyjne dla dzieci w wieku 9 -11 lat z rodzin dysfunkcyjnych. Wyd. SEVENTH SEA, Warszawa 2001

137

E.Potemska, G.Sobieska – Szostakiewicz – Rozwój empatii i kompetencji społecznych

139

Teresa Pluta – Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wyd. Impuls, Kraków 2003

142

Joachim Rumpf – Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Wyd. GWP, Gdańsk 2003

144

C.R.Hollin, D.Browne, E.J.Palmer – Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka. Wyd. GWP, Gdańsk 2004

145

Karl E.Dambach – Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej? Wyd. GWP, Gdańsk 2003

146

R.Doman, I.Bisto, J.Kaszyca – Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyd. Przedszkolak, Lublin 2003

147

Philip C.Kendall – Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Wyd. GWP, Gdańsk 2004

148

Elisabeth Wagner – Patrzeć – słyszeć – czuć. Zabawy rozwijające zmysły. Wyd. Jedność, Kielce 2002

154

Maria Piszczek – Terapia zabawą. Terapia przez sztukę. Wyd. CMPPP, Warszawa 2002

155

M.Bogdanowicz, M.Rażyńska – Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Wyd. Harmonia, 2005

156

Marion Lemper – Pychlau – Dzieci potrzebują pomocy. Poradnik dla rodziców. Wyd. Jednośc Herder, 2004

158

Arnold P.Goldstein, Ellen Mc Ginnis – Skilstreaming. Kształtowanie młodego człowieka, Wyd. Karan, 2001

159

E.Grzesiuk, R.Janicka – Szyszko, M.Steblecka – Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych. Wyd. GWP, Gdańsk 2005

161

Anna Kozłowska – Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Wyd. CMPPP, Warszawa 2000

162

Arnd Stein – Kiedy dzieci są agresywne. Poradnik dla rodziców i wychowawców. Wyd. Jedność, Kielce 2004

163

Millirent H.Kellner – Pod kontrolą. Program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością. Wyd. ESK. 2004

164

Martin Herbert – Co wolno dziecku. Rozsądne ustalanie granic. Wyd. GWP, Gdańsk 2005

165

E.Grzesiak, R.Janicka – Szyszko, M.Steblecka – Trudne tematy. Propozycje godzin wychowawczych. Wyd. GWP, Gdańsk 2005

166

Alan Carr – Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania. Wyd. GWP, Gdańsk 2004

168

Bryan E.Robinson, J.Lyn Rhoden – Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych. PARPA, warszawa 2017

171

M.Bogdanowicz, B.Kisiel, M.Przasnyska – Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992

172

Aleksandra Karasowska – Profilaktyka na co dzień. Alkohol w życiu nastolatków. Wyd. PARPA, Warszawa 2005

174

175

Beverly James – Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Wyd. PARPA, Warszawa 2003

176

Aleksandra Karasowska – Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Wyd. PARPA, Warszaw 2006

178

179

Sylwia Dobrzańska – Piętkowska – Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję. Wyd. CMPPP, Warszawa 2006

180

Małgorzata Święcicka – Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie. Wyd. CMPPP, Warszawa 2001

181

M.S.Josephson, V.J.Peter, T.Dowd – Jak kształtować charakter nastolatka? Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

186

D.Iwaniec, J.Szmagalski – Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Wyd. UW, Warszawa 2005

187

W.Radziwiłłowicz, A.Sumiła – Psychopatologia okresu dorastania. Wyd. Impuls, Kraków 2006

188

Izabela Kałka – Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych. Wyd. Projekt – Kom, Sosnowiec 2007

190

Beata Szczygieł – Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003

194

E.Pisula, D.Danielwicz – Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2007

198

Bertdrand Cramer – Pierwsze dwa lata. Wyd. GWP, Gdańsk 2003

199

G.Haug – Schnabel, B.Schmid – Steinbrunner – Dziecko z charakterem. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2008

200

Joanna Sakowska – Szkoła dla rodziców i wychowawców. Wyd. CMPPP, Warszawa 1999

201

Diemut Hauk – Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Wyd. Jedność, Kielce 2004

203

Praca zbiorowa – Rodzice i dzieci. Wyd. CMPPP, Warszawa 2000

204

D.W.Winnicott – Dziecko, jego rodzina i świat. Wyd. Oficyna Ingenium, Warszawa 2010

207

M.L.Bloomguist – Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Wyd. UJ, Kraków 2011

208

Władysława Pilecka – Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Wyd. UJ, Kraków 2011

209

Pod red. I.Dąbrowska – Jablońska – Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychoedukacyjnej. Wyd. Impuls, Kraków 2010

212

Agnieszka Iłendo-Milewska – Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum. Wyd. Difin SA, Warszawa 2009

213

Kinga Kaleta, Justyna Mróz – Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2010

217

Jirina Prekop, Christel Schweizer – Niespokojne dzieci. Poradnik dla zaniepokojonych rodziców. Wyd. Media Rodzina, Poznań 1997

218

Arnold p.Goldstein; Barry Glick; John C.Gibbs – Program Zastępowania Agresji. Wyd. Instytut Amity, Warszawa 2004

224

Bruno Bettelheim – Wystarczająco dobrzy rodzice. Jak wychowywać dziecko. Wyd. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011

232

K.Jankowiak – Siuda, M.Komorowska – Ciekawość świata. O pamięci i twórczości małego dziecka. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010

235

Martin Herbert – Co wolno dziecku? Rozsądne ustalanie granic. Wyd. GWP, Gdańsk 2008

237

K.Jankowiak – Siuda, M.Komorowska – Ciekawość świata. O pamięci i twórczości małego dziecka, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010

241

Marta Herzberg – Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2012

244

Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz – Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole.  Wyd. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, Poznań 2015

245

Krystyna Ostrowska – W poszukiwaniu wartości. Ćwiczenia z uczniami. GWP, Gdańsk 1998

248

PSYCHOLOGIA

Carla Wills – Brandon – Jak mówić NIE i budować udane związki. Wyd. ATEXT, Gdańsk 1996

1

Shakti Gawin – Twórcza wizualizacja. Wyd. Medium, Warszawa 1996

2

Krzysztof Jedliński – Jak rozmawiać z tymi co stracili nadzieję? Wyd. Intra, Warszawa 1993

5

Ch.L.Sheridan; S.A.Radmacher – Psychologia zdrowia

7

Krzysztof j.Szmidt – Elementarz twórczego życia. O sposobach twórczego myślenia i działania. Wyd. Intra, Warszawa 1994

8

Jerzy Mellibruda – Pułapka nie wybaczonej krzywdy. Wyd. IPZ, Warszawa 1995

9

Susan Jeffers – Mimo lęku. Jak żyć szczęśliwie i aktywnie wbrew dręczącym obawom. Wyd. Medium, Warszawa 1996

10

John Bradshaw – Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odnaleźć i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko? Wyd. Medium, Warszawa 1995

11

Mitch Pacwa – Katolicy wobec New Age. Wyd. WAM, Kraków 1997

13

Louise L.Hay – Możesz uzdrowić swoje życie. Wyd. Medium, Warszawa 1992

14

Piotr Fijewski – Nieruchome światło. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1994

22

Lucyna Golińska – Złość. Wyd. IPZ, Warszawa 1995

24

Janet G.Woititz – Małżeństwo na lodzie. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1994

35

Wermter Winfried CPPS – Wychowanie jest możliwe – nawet dzisiaj. Częstochowa 1998

42

M.Leary; R.M.Kowalski – Lęk społeczny. GWP, Gdańsk 2001

43

Jolanta Kozak – Wstyd – rozumienie i pokonywanie. Wyd. Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, Zakroczyn 1987

49

Robert Cialdini – Wywieranie wpływu na ludzi. Wyd. GWP, Gdańsk 1996

50

Michael Yapko – Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji. Wyd. GWP, Gdańsk 1996

51

Jay Haley – Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona Ericksona. Wyd. GWP, Gdańsk 1995

52

Jeffrey K.Zeig – Spotkania z Ericksonem. Wyd. GWP, Gdańsk 1997

53

Philip Barker – Metafory w psychoterapii. Wyd. GWP, Gdańsk 1997

54

Pod red. Katarzyny Sawickiej – Socjoterapia. Warszawa 1998

56

Judith Lewis Herman – Przemoc – uraz psychiczny I powrót do równowagi. Wyd. GWP, Gdańsk 1998

57

Marianne Schneider Corey, Gerald Corey – Grupy – zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1995

59

Cloe Madanes – Seks. Miłość. Przemoc. Wyd. GWP, Gdańsk 1999

60

Eroskson Milton, Lawrence – Roosiernest – Lutowy człowiek. Wyd. GWP, Gdańsk 1996

63

M.Scott Peck – Bezlitosna Łaska. Psychologia miłości, wartości tradycyjnych oraz rozwoju duchowego. Wyd. Systems Intergrating Art., Warszawa 1994

64

Anna Pohorecka – Rozwód. Czy się rozwodzić, jak się rozwodzić, co po rozwodzie? Wyd. Instytut psychiatrii i neurologii, Warszawa 1994

65

Richard i Linda Eyre – Jak stworzyć trwałą i szczęśliwą rodzinę? Wyd. Prima, Warszawa 1996

66

John Gray – Naucz się rozumieć płeć przeciwną. Wyd. Prima, Warszawa 1995

71

Lotta Danielelson – Droga donikąd (Hare Kriszna). Wyd. Wam, Kraków 1997

74

Simon Fritz, Stierlin Helm – Słownik terapii rodzin. Wyd. GWP, Gdańsk 1998

78

Ewa Czerniawska – Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe. WSiP. Warszawa 2005

79

Myra Chave – Jones – Jak sobie radzić z depresją? Wyd. Iskra, Warszawa 1993

80

Roger W.Sparks – Istota poczucia własnej wartości. Wyd. Ravi, Łódź 1995

82

Maria Król – Fijewska – Trening asertywności. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1993

92

John Braddshaw – Zrozumieć rodzinę. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1994

94

Małgorzata Jachimska – Scenariusze lekcji wychowawczych. Wyd. Unus

98

Zbigniew B.Graś – Psychoprofilaktyka. Procedury kształtowania programów wczesnej interwencji. Wyd. UMC, Lublin 2000

105

S.Chełpa, T.Witkwski – Psychologia konfliktów. Wyd.

109

Martha M.Jablow – Anoreksja, bulimia, otyłość. Przewodnik dla rodziców. Wyd. GWP, Gdańsk 2000

111

Clee Madanes – Przemoc w rodzinie. Wyd. GWP, Gdańsk 2002

118

Myron H.Dembo – Stosowana psychologia wychowawcza. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1997

121

Phil Mollon – Wstyd i zazdrość. Ukryty zamęt. Oficyna Ingenium, warszawa 2015

122

… o HIV i AIDS. Wyd. Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS

128

AIDS i TY. Wyd. PWN, Warszawa 1993

129

Anna Lipowska – Teutsch – Wychować, wyleczyć, wyzwolić. Wyd. PARPA, Warszawa 1998

130

Andrzej J.Szwarc – AIDS i prawo karne. Wyd. poznańskie, Poznań 1996

131

Helena Sęk, I. Heszen – Niejodek – Psychologia zdrowia. Wyd. PWN, Warszawa 1997

132

Franciszek Leśniak – M.Talmona koncepcja jednosesyjnej psychoterapii. Wyd. CMPPP, Warszawa 1996

138

D.Kuncewicz, T.opolska, M.Wasiak – Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożeń. Wyd. CMPPP, Warszawa 2000

140

Sara Clifford, Anna Herrmann – Teatr przebudzenia. Wyd. Cyklady, Warszawa 2003

141

Stanley Rachman – Zaburzenia lękowe. Wyd. GWP, Gdańsk 2005

149

Erancois J. Paul – Vavallier – Wizualizacja. Wyd. Dom Wydawniczy Rebis. 2001

151

M.Anczewska, J.Roszczyńska – Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2004

152

Debra Niehoff – Biologia przemocy. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2001

182

Ewelina J.Konieczna – Biblioterapia w praktyce. Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

184

Joanna Szczęsna – Poznaj siebie. Wyd. Printex, Białystok 2002

191

Ken Canfield – Serce ojca. Jak być dobrym ojcem. Wyd. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007

192

Paweł Królak – Sekty. Inwazja manipulacji. Wyd. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003

195

Ingrid Holler – Porozumiewanie bez przemocy. Ćwiczenia. Wyd. Jacek Santorski, Warszawa 2007

196

Richard K.James – Strategie interwencji kryzysowej. Wyd. PARPA, Warszawa

197

Klaus W. Vopel – Poradnik dla prowadzących grupy. Wyd. Jedność, Kielce 2003

202

E.M.Hallowell, J.J.Ratey – W świecie ADHD. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2004

205

Praca zbiorowa – Integracja w edukacji. Kolejny krok. Wyd. Stowarzyszenie Piast, Gdańsk 2008

206

Roy F.Baumeister; Todd F.Heatherton; Dianne m.Tice – Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. PARPA, Warszawa 2000

210

A.Wołosik, E.Majewska – Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa? Wyd. Difin, Warszawa 2011

211

J.Paul Gustafson – Terapia długo – czy krótkoterminowa, Wyd. GWP, Gdańsk 2001

220

Carole Sutton – Psychologia dla pracowników socjalnych. Wyd. GWP, Gdańsk 2004

221

B.Wasilewski; L.Engel – Grupowy trening balintowski. Wyd. Eneteia, Warszawa 2011

223

H.Stierlin; I.Rucker-Embden; N.Wetzel; M.Wirsching – Pierwszy wywiad z rodziną. Wyd. GWP, Gdańsk 1999

227

Virginia Satir – Rodzina. Tu powstaje człowiek. Wyd. GWP, Gdańsk 2000

228

Virginia Satir – Terapia rodziny. Wyd. GWP, Gdańsk 2000

229

Friedrich Forsterling – Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Wyd. GWP, Gdańsk 2005

231

Praca zbiorowa – Mózg. Porady lekarza rodzinnego. Wyd. Literat, Poznań 2012

234

A.Jucewicz, G.Sroczyński – Żyj wystarczająco dobrze. Wyd. Agora, Warszawa 2013

236

Władysław J. Paluchowski – Diagnoza psychologiczna, Oficyna Łośgraf, Warszawa 2012

238

Grażyna Jagielska – Anioły jedzą trzy razy dziennie. Wyd. Znak, Kraków 2014

239

Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Wyd. Znak, Kraków 2013

240

Agnieszka Kozak, Mariola Łaguna – Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera. GWP, Gdańsk 2009

247

Wykaz książek wg tytułów

Tytuł

Autor

Nr

katalogowy

… o HIV i AIDS  

128

12 kroków dla Dorosłych Dzieci z uzależnionych i innych rodzin dysfunkcyjnych Praca zbiorowa

25

ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc. K.Michalska

D.Jaszcak-Kuźmińska

242

AIDS i prawo karne Andrzej J.Szwarc

131

AIDS i TY  

129

Alkoholizm, i grzech, i choroba, i … Wiktor Osiatyński

216

Alkoholowy Zespół Płodu Pod red. Marka Banacha

214

Anioły jedzą trzy razy dziennie Grażyna Jagielska

239

Anoreksja, bulimia, otyłość. Przewodnik dla rodziców Martha M.Jablow

111

Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie F.Forsterling

231

Bądź wolny. Jak rzucić palenie?  

177

Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu Bohdan T.Woronowicz

153

Bezlitosna Łaska. Psychologia miłości, wartości tradycyjnych oraz rozwoju duchowego M.Scott Peck

64

Bezpieczne przejście. Powrót do zdrowia DDA Stephanie Brown

93

Biblioterapia w praktyce Ewelina J.Konieczna

184

Biologia przemocy Debra Niehoff

182

Biorę odpowiedzialność T.Jadczak – Szumiło, k.Kałamajska – Liszcz

86

BSFT. Pomaganie osobom z problemem alkoholowym I.K.Berg, S.D.Miller

102

Być matką dorosłych dzieci Lidia Mieścicka – Mellibruda

6

Ciekawość świata. O pamięci i twórczości małego dziecka. K.Jankowiak – Siuda, M.Komorowska

235

Ciekawość świata. O pamięci i twórczości małego dziecka. K.Jankowiak – Siuda, M.Komoroska

241

Co wolno dziecku? Rozsądne ustalanie granic Martin Herbert

165

Co wolno dziecku? Rozsądne ustalanie granic. Martin Herbert

237

Czas uzdrowić swoje życie. Przewodnik dla Dorosłych Dzieci Alkoholików T.L.Cermak, J.Rutzky

89

Czy można ograniczyć ryzyko uzależnienia? Janusz Gabrysiak

230

Ćwiczenia z uczniami Krystyna Ostrowska

20

Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania Alan Carr

168

Diagnoza psychologiczna W.J. Paluchowski

238

Dni tygodnia, pory roku i miesiące M.Bogdanowicz, M.Rażyńska

156

Dopalacze, narkotyki – niewinny początek L. Jurek

116

Dorosłe Dzieci Alkoholików Janet g.Woititz

36

Droga donikąd (Hare Kriszna) Lotta Danielelson

74

Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum Agnieszka Iłendo – Milewska

213

Dzieci alkoholików. Indywidualne plany pomocy Praca zbiorowa

173

Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych Izabela Kałka

190

Dzieci potrzebują pomocy. Poradnik dla rodziców Marion Lemper – Pychlau

158

Dzieci, alkohol, narkotyki Ruth Maxwell

143

Dziecko z charakterem G.Haug – Schnabel, B.Schmid – Steinbrunner

200

Dziecko, jego rodzina i świat D.W.Winnicott

207

Elementarz twórczego życia. O sposobach twórczego myślenia i działania Krzysztof j.Szmidt

8

FAScynujące dzieci Małgorzata Klecka

215

Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy. Joachim Bauer

246

Grupowy trening balintowski B.Wasilewski; J.Engel

223

Grupy – zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej Marianne Schneider Corey, Gerald Corey

59

Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania Mark Griffiths

167

Gry i zabawy przeciwko agresji Rosemarie Portmann

90

Gry i zabawy z maluchami Jackie Silberg

88

Integracja w edukacji. Kolejny krok Praca zbiorowa

206

Integralna profilaktyka uzależnień w szkole Marek Dziewiecki

160

Interwencja – Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy Vernon E.Johnson

30

Interwencja. Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy. V.E.Johnson

119

Istota poczucia własnej wartości Roger W.Sparks

82

Jak kształtować charakter nastolatka? M.S.Josephson, V.J.Peter, T.Dowd

186

Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały A.Faber, E.Mazlish

112/1

112/2

Jak mówić NIE i budować udane związki Carla Wills – Brandon

1

Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły A.Faber, E.Mazlish

110

Jak mówić żeby się uczyły w domu i w szkole A.Faber, E.Mazlish

126

Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego Anna Kozłowska

26

Jak pomóc dziecku nie pić? Alicja Pacewicz

100

Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? Beata Szczygieł

194

Jak rozmawiać z tymi co stracili nadzieję? Krzysztof Jedliński

5

Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki T.Dimoff, S.Carper

4

Jak sobie radzić z depresją? Myra Chave – Jones

80

Jak stworzyć trwałą i szczęśliwą rodzinę? Richard i Linda Eyre

66

Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi M.Anczewska, J.Roszczyńska

152

Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania Aleksandra Karasowska

178

179

Jak wytrwać w trzeźwości. Poradnik zapobiegania nawrotom choroby Terence T.Gorski, Merlene Miller

32

Jak żyć z ludźmi? Program profilaktyczny dla młodzieży  

135

Katolicy wobec New Age Mitch Pacwa

13

Kiedy dzieci są agresywne. Poradnik dla rodziców i wychowawców Arnd Stein

163

Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Robert Mac Kenzie

113

Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji Michael Yapko

51

Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych E.Grzesiuk, R.Janicka – Szyszko, M.Steblecka

161

Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole. M. Ejzenchart-Wojkiewicz

245

Koniec współuzależnienia Melody Beattle

183

Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat Joachim Rumpf

144

Leczenie dzieci po urazach psychicznych Beverly James

176

Lek społeczny M.Leary; R.M.Kowalski

43

Lutowy człowiek Eroskson Milton, Lawrence – Roosiernest

63

Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą Diemut Hauk

203

M.Talmona koncepcja jednosesyjnej psychoterapii Franciszek Leśniak

138

Małżeństwo na lodzie Janet G.Woititz

35

Mapa pomagania. Jak rozpoznać przemoc w rodzinie i skutecznie jej przeciwdziałać.  

243

Mądrze i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki Ewa Kosińska

133

Metafory w psychoterapii Philip Barker

54

Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka M.Bogdanowicz, B.Kisiel, M.Przasnyska

172

Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera A.kozak, M.Łaguna

247

Miłość z kamienia Grażyna Jagielska

240

Mimo lęku. Jak żyć szczęśliwie i aktywnie wbrew dręczącym obawom Susan Jeffers

10

Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej? Karl E.Dambach

146

Modlitwy do 12 kroków, czyli jak wyjść na prostą  

68

Motywowanie do terapii. Materiały szkoleniowe dla terapeutów uzależnień Praca zbiorowa

61

Możesz uzdrowić swoje życie Louise L.Hay

14

Mózg. Porady lekarza rodzinnego Opracowanie zbiorowe

234

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. T.Wolańczyk, A.Kołakowski, M.Skotnicka

97

Nadzieja dla alkoholików. O roli wiary w leczeniu z nałogu Wermter Winfried CPPS

76

Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa? A.Wołosik, E.Majewska

211

Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców Zygfryd Juszczyński

169

Narkomania. Problemy prawa i kryminologii Brunon Hołyst

225

Narkotyki Philip Robson

226

Narkotyki i co dalej … Janusz Zimak

222

Narkotyki w szkole i w domu Maria Moneta Malewska

99

Narkotyki! I co dalej? Marzena Pasek

96

Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko Marzena Pasek

95

Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „NIE” Roger E.Vogler, Wayne R.Bartz

101/1

101/2

Naucz się rozumieć płeć przeciwną John Gray

71

Naucz swoje dziecko myśleć Edward de Bono

18

Nie ma głupich dzieci Renate Fischer – Tietze

125

Nie piję Dick Selvig, Don Riley

85

Nieruchome światło Piotr Fijewski

22

Niespokojne dzieci. Poradnik dla zaniepokojonych rodziców. Jirina Prekop

Christem Schweizer

218

Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona Ericksona Jay Haley

52

Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję Sylwia Dobrzańska – Piętkowska

180

Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej Sharon Wegscheider – Cruse

170

Nowe uzależnienia Cesare Guerreschi

185

Odebrane dzieciństwo Zofia Sobolewska

107

Opowiadania dla twojego dziecka Doris Brett

75

Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe E.Czerniawska

79

Patrzeć – słyszeć – czuć. Zabawy rozwijające zmysły Elisabeth Wagner

154

Picie. Opowieść o miłości. Caroline Knapp

233

Pierwsze dwa lata Bertdrand Cramer

199

Pierwszy wywiad z rodziną H.Stierlin; i.Rucker-Embden; N.Wetzel; M.Wirsching

227

Po deszczu jest słońce. Poradnik terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików Patty Mc Connel

87

Początek drogi. Wykłady psychologa na oddziale odwykowym Ewa Woydyłło

81

Pod kontrolą. Program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością Millirent H.Kellner

164

Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych Marta Herzberg

244

Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych B.e.Robinson, J.L.Rhoden

171

Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie Małgorzata Święcicka

181

Poradnik dla prowadzących grupy Klaus W. Vopel

202

Poradnik dla rodzin alkoholików Ewa Woydyłło

73

Porozumiewanie bez przemocy Ingrid Holler

196

Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odnaleźć i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko? John Bradshaw

11

Poza kontrolą Wanda Sztander

29

Poznaj siebie Joanna Szczęsna

191

Poznaję – wybieram. Programy profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych R.Knez, W.Słonina

134

Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym Teresa Pluta

142

Profilaktyka na co dzień. Alkohol w życiu nastolatków Aleksandra Karasowska

174

175

Program profilaktyczny  „Szlaban” Krzysztof Wojcieszek

157

Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień S.Mieszalski, E.Morawska, J.Morawski

103

Program Zastępowania Agresji A.P.Golstein; B.Glick; J.C.Gibbs

224

Przemoc – uraz psychiczny I powrót do równowagi Judith Lewis Herman

57

Przemoc w rodzinie Clee Madanes

118

Przesłanie nadziei. Przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości Marek Dziewiecki

70

Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka C.R.Hollin, D.Browne, E.J.Palmer

145

Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki Praca zbiorowa

114

Psychologia dla pracowników socjalnych Carole Sutton

221

Psychologia konfliktów S.Chełpa, T.Witkwski

109

Psychologia zdrowia Helena Sęk, I. Heszen – Niejodek

132

Psychologia zdrowia Ch.L.Sheridan

S.A.Radmacher

7

Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży Władysława Pilecka

209

Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu Peter M.Monti, Dawid B.Abrams, Ronald M.Kadden, Ned L.Cooney

62

Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Kinga Kaleta

Justyna Mróz

217

Psychopatologia okresu dorastania W.Radziwiłłowicz, A.Sumiła

188

Psychoprofilaktyka. Procedury kształtowania programów wczesnej interwencji Zbigniew B.Graś

105

Pułapka nie wybaczonej krzywdy Jerzy Mellibruda

9

Rehab Wiktor Osiatyński

219

Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych Praca zbiorowa

204

Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością E.Pisula, D.Danielwicz

198

Rodzina. Tu powstaje człowiek Virginia Satir

228

Rozwód. Czy się rozwodzić, jak się rozwodzić, co po rozwodzie? Anna Pohorecka

65

Rozwój empatii i kompetencji społecznych E.Potemska, G.Sobieska – Szostakiewicz

139

Równe szanse – zajęcia terapeutyczno – edukacyjne dla dzieci w wieku 9 -11 lat z rodzin dysfunkcyjnych Maria Piszczek

137

Rzucisz palenie E.H.Hoffman, C.D.Hoffman

117

SAPER – czyli jak rozminować agresję? Renata Knez, Wojciech M.Słonina

136

Scenariusze lekcji wychowawczych Małgorzata Jachimska

98

Seks. Miłość. Przemoc Cloe Madanes

60

Sekty. Inwazja manipulacji Paweł Królak

195

Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożeń D.Kuncewicz, T.opolska, M.Wasiak

140

Serce ojca. Jak być dobrym ojcem Ken Canfield

192

Skilstreaming. Kształtowanie młodego człowieka Arnold P.Goldstein, Ellen Mc Ginnis

159

Słownik terapii rodzin Simon Fritz, Stierlin Helm

78

Socjoterapia Pod red. Katarzyny Sawickiej

56

Spotkania z Ericksonem Jeffrey K.Zeig

53

Stosowana psychologia wychowawcza Myron H.Dembo

121

Strategie interwencji kryzysowej Richard K.James

197

Sygnały ostrzegawcze nawrotu choroby Terence T.Gorski

39

Szkoła dla rodziców i wychowawców Joanna Sakowska

201

Tajemnica silnej woli, czyli o tym jak zacząć i dojść do celu Lucyna Golińska

23

Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci w wieku przedszkolnym R.Doman, I.Bisto, J.Kaszyca

147

TAZA – Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich E. Królak, M. Król – Fijewska

31

Teatr przebudzenia Sara Clifford, Anna Herrmann

141

Terapia długo – czy krótkoterminowa J. Paul Gustafson

220

Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychoedukacyjnej Pod red. I.Dąbrowska – Jablońska

212

Terapia poznawcza uzależnień A.T.Beck, F.D.Wright, C.F.Newman, B.S.Liese

189

Terapia rodziny Virginia Satir

229

Terapia zabawą. Terapia przez sztukę Maria Piszczek

155

Toksyczni rodzice Susan Forward

83

Trening asertywności Maria Król – Fijewska

92/1

92/2

Trening asertywności dla współuzależnionych Hanna Szczepańska

106

Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi M.L.Bloomguist

208

Trudne tematy. Propozycje godzin wychowawczych E.Grzesiak, R.Janicka – Szyszko, M.Steblecka

166

Twój nałóg to Twoja szansa. O roli wiary w leczeni uzależnień i nałogów Wermter Winifred CPPS

40

Twórcza wizualizacja Shakti Gawin

2

Uczenie umiejętności praktycznych. Materiały szkoleniowe dla terapeutów uzależnień Praca zbiorowa

55

Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji Roy f.Baumeister, Todd F.Heatherton, Dianne m.Tice

210

Uzależnienia – obraz kliniczny i leczenie H.Baran – Furga, K.Steinbarth – Chmielewska

104

W obliczu narkomanii – nowe spojrzenie Pierra de Parcevaux

34

W poszukiwaniu wartości. Ćwiczenia z uczniami. Krystyna Ostrowska

248

W świecie ADHD E.M.Hallowell, J.J.Ratey

205

Wizualizacja Erancois J. Paul – Vavallier

151

Wsparcie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików Tommy Hellsten

193

Wstyd i zazdrość. Ukryty zamęt. Phil Mollon

122

Wstyd – rozumienie i pokonywanie Jolanta Kozak

49

Wychować, wyleczyć, wyzwolić Anna Lipowska – Teutsch

130

Wychowanie bez porażek – w szkole Thomas Gordon

16

Wychowanie jest możliwe – nawet dzisiaj Wermter Winfried CPPS

42

Wychowawczy program profilaktyczny M.Grodowska, M.Kowalska

124

Wykorzystywanie seksualne dzieci W.Czernikiewicz, B.Pawlak – Jordan

127

Wymarzone dzieciństwo. Jak wychować szczęśliwe dziecko, unikając błędów naszych rodziców Janet G.Woititz

77

Wystarczająco dobrzy rodzice. Jak wychowywać dziecko Bruno Bettelheim

232

Wywieranie wpływu na ludzi Robert Cialdini

50

Wyzdrowieć z uzależnienia Ewa Woydyłło

150

Zabawy dla grup Josef Griecbeck

91

Zaburzenia lękowe Stanley Rachman

149

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji Philip C.Kendall

148

Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie D.Iwaniec, J.Szmagalski

187

Zagrożona młodzież Mc Wrirter

120

Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych Mirosława Kisiel

115

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych B.Sekuła, C.Pielok

123

Zapobieganie przemocy w rodzinie K. Browne, M. Herbert

28

Zerwana więź Michael Dorris

19

Zespół dziecka maltretowanego Alina Margolis

108

Zgoda na siebie Ewa Woydyłło

72

Złość Lucyna Golińska

24/1

24/2

Złość, alkoholizm i inne uzależnienia Ronald T.Potter – Efron, Patricia S.Potter – Efron

58

Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka Anna Kozłowska

162

 Zrozumieć rodzinę John Braddshaw

94

Żony alkoholików Hanna Szczepańska

37

Żyj wystarczająco dobrze A.Jucewicz, G.Sroczyński

236