• Centrum Praw Kobiet (informacje o sytuacji kobiet w Polsce, znajdują się tam również poradniki prawne) – www.cpk.home.pl
  • Fundacja Kidprotect – strona poświęcona przemocy seksualnej – www.kidprotect.pl
  • Gabinet Psychoterapii i Edukacji – Janusz Stanek – www.gpe.com.pl

(tu znajdziesz wykaz ośrodków lecznictwa odwykowego w całej Polsce)

  • Na Zdrowie. Internetowy serwis poświęcony edukacji, profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień – www.nazdrowie.europ.pl
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – www.niebieskalinia.pl
  • Ojcostwo wobec wyzwań współczesności (strona dla ojców) – www.tato.net
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – www.parpa.pl

CYBERPRZEMOC

  • Strona poświęcona Dniu bezpiecznego Internetu – www.dbi.pl
  • Strona poświęcona pomocy młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w sieci – www.helpline.pl
  • Strona promująca bezpieczny Internet dla dzieci i młodzieży – www.sieciaki.pl