W dniu 8 stycznia 2016 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu przyjęła “Plan pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu w 2016 roku”.