Archiwum miesiąca: Wrzesień, 2011

Posiedzenie MKRPA

Autor wpisu: data: 14 września, 2011

Posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 18.11.2011 roku, o godz. 1600.

Tematyka posiedzenia:

  • Ocena zagrożeń i zadania w zakresie profilaktyki w 2012 roku
  • Wypracowanie założeń do “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku”
  • Sprawy bieżące.

„Świetlica – Dzieci – Praca”

Autor wpisu: data: 7 września, 2011

Od 2005 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując Rządowy Program „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” wspiera inicjatywy samorządów gmin i organizacji pozarządowych ukierunkowane na tworzenie nowych świetlic (klubów) socjoterapeutycznych. Od bieżącego roku program nosi on nazwę: Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.

W bieżącym roku Świetlica Socjoterapeutyczna „Bocianie Gniazdo” przystąpiła do otwartego konkursu ofert w ramach tego programu. Pełnomocnik Burmistrza i kierowniczka świetlicy opracowali program „Rodzina – cały mój świat”, który został wysłany na konkurs. Program pomyślnie przeszedł przez pierwszy etap konkursu.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego dokonał oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej. Program nasz uzyskał największą, maksymalną liczbę punktów i z rekomendacją Urzędu Marszałkowskiego przekazany został do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Niecierpliwie czekamy na ostateczne wyniki konkursu.

„Zachowania destrukcyjne dzieci i młodzieży”

Autor wpisu: data: 7 września, 2011

W dniu 2 marca 2011roku  odbyła się konferencja nt.: „Zachowania destrukcyjne dzieci i młodzieży”. Organizatorem konferencji była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu. W konferencji wzięły udział 64 osoby. W trakcie konferencji wygłoszone zostały trzy wykłady;

- mgr Aleksandra Karasowska – „Dziecko z zaburzeniami zachowania w szkole. Jak mu pomóc?;

- mgr Justyna Herman – Gregorek – „Jak skutecznie pomóc „trudnym” dzieciom i młodzieży. Samotność w pomaganiu – o sile zespołu interdyscyplinarnego i o tym dlaczego tak trudno jest być wsparciem dla młodego człowieka”.

- mgr Janusz Stanek – „Dopalacze, narkotyki – niewinny początek”.

Ponadto mgr Anita Sachetti, pedagog ZSO w Helu, przedstawiła wyniki badań ankietowych jakie zostały przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu.